Cathrinesminde Teglværk

Cathrinesminde Teglværks Museum holle


"DET LEVENDE TEGLVÆRK"


Fra 21. juli til 24. juli 2022 kl. 10.00 - 17.00


fra 22. juli  til 25. juli 2021 kl. 12.00 - 17.00


Æ hæ fåt lov te å væe i

"Jan Mayen" - bychning, - i  e klasseværels'.


Det e fo både børn o wousen!

Skru e ti tebach te føest hal'del a 1900:

gammel spil

skryw med pen å blæk

skryw å tauel me kridt 

lech me oe å tysk - plattysk - dansk - synnejysk

gæt en sang - å synnejysk

gæt et æventye a H.C.Andersen

høe H.C. Andersen historie å synnejysk

biffelhistorie å synnejysk fra 1899


Spil Billedlottei elle huskespil:

Opdagelsestur

 Cathrinesminde Teglværks Museum

11 plare - 88 billeder

De e mæ sjel de hæ town olle e beldre.


Se: program:

msj.dk/cathrinesmindemojnasta.dk/index.html