Grammofon plare'


Grammofon plare'


Da æ va 10 åe begynt "The Beatles" å spel musik.

Min sto'e søste køjt en lille plae me dem, de va

"Can´t Buy Me Love", æ fek hal'part i en.


Fra den dau a wa æ "Beatles - fan", å de e æ enno.

Min sto'e broe køjt meje plare,

å æ hai fri ajgang te å spel dem å e grammofon.

Vi fek en grammofon de ku tej 10 singel plare,

å så spel den dem jen ette jen!


Min broe fek en bån'optache',

o så tou han en masse musik op fra e radio.

Æ hæ lånt e plare a min broe,

- preu å se e beldre a e omslau!


Ø køjt tygg'gummi plare

så æ ku sammel Beatles beldre.


E sang: "When I'm 64"

hæ æ øversat te synnejysk.


Løs en historie å synnejysk:

Beatles for ålltins - klik


Den handle om "En 1. gangs oplevelse",

Føest gang æ va i Kino!


mojnasta.dk/index.html