H C Andersen


H.C. Andersen


1. H.C. Andersens eventye, hæ æ ålltins væt så glaj for.


Næ æ fortæl et æventye å  synnejysk, så ka næsten åll fo'stå et,

forde di kenne e historie så got i e fo'vej.


2. Man blywe alle træt a å høe et æventye.


3. Å et loppemærken i Jelling, fandt æ et sjovt spel

om Klods Hans de e å vej opp' te e prinsess'.


4. I et skuf'låt hai æ 12 mellemlæchs servietter, wo de va sye

  motiwe a H.C.Andersens meest keend historier.


5. Som baen hai vi en kass me 4 Mosaik puslespel,

me 4 eventyr a H.C. Andersen fra 1946.

Engang va æ i et "lechtøjsmuseum" øve å Sjælland,

di skull te å lukk' e museum, de'efo soeld di

nowe a di ting di haj ståend, å da fek æ øj'

å en kass me 4 H.C. Andersen Mosaik Puslespel,

bae nowen anne eventyr end dem æ hai i e for'vej.

GÆT et eventyr......?mojnasta.dk/index.html