Facebook opslau


Opp'slau å FACEBOOK


fra "mojnasta"


De handle om ledt a hvert,

nowe e de meje om,

he'e å e hjemmesie.mojnasta.dk/index.html