Bilde lotteri fra Røde Kors Sottrup

Bilde lotteri


Æ hæ fonnen to fin' bilde lotterier i


Røj Kors Genbruchsbutik i Vester Sottrup.


De e sjout o se di gammel teng o sache.


Prøu å sei hva di jerre å synnejysk......!


Hous å spell me e børn

o snak me dem om, hva de e å e beldre.


mojnasta.dk/index.html