Als og Sundeved hæfte

Sønderborg med Eventyr-Haven ALS

og Mindernes SUNDEVED


Et rechte fint hæfte me beldre,

a old di steje vi kenne så got.


E hæfte e funnen å et loppemærken i Helsinge å Sjælland.


Lech mærk te e "Hotelfortegnelse" å den siest sie.


De e priese å enkelt o doffelt værels'!


Et åes'tal hvonnæ e hæfte e fra kan it ses.


- men e kronsprinspar e næunt

o navneoe blywe skrøvn me stoet,


- det må væe fra e ti emel 1935 og 1948?


mojnasta.dk/index.html